Garantie

Garantie
De producten van Aeris waaronder de Swopper, hebben standaard een garantie van 3 jaar. De andere producten hebben verschillende garantietermijnen die bij aanvraag direct worden vermeld.

Garantievoorwaarden
De garantieregelingen van al onze producten zijn uitgebreid en conform heersende normen. Ze betreffen de originele materialen en onderdelen. Zodra u een aanvraag indient wordt u daarover geïnformeerd.
Bij Aeris producten (waaronder Swopper) dekt de garantie alle materialen en originele onderdelen. In het belang van de garantie is het belangrijk dat de gebruiker van de Swopper niet meer weegt dan 120 kg (Swoppster tot 50 kg). U heeft alleen recht op 3 jaar garantie als u het product via een geautoriseerde dealer van Aeris heeft aangeschaft. De garantieperiode start op het moment van de aankoop.

Garantie Disclaimers
Schade of defecten aan vervangbare onderdelen (slijtage stoffering en/of wielen) of bij buitensporig gebruik van de producten die afwijken van de reguliere gebruikswijze vallen niet onder garantie. Bij twijfel kunt u direct contact ons opnemen.

Service tijdens de garantie
Mocht u tijdens de garantieperiode een defect hebben neem dan telefonisch contact met ons op. Wij zullen alle defecten die onder de garantie vallen kosteloos* voor u repareren. Reparatie onder garantie verlengd of verkort de garantieperiode niet.

*Voor reparaties na 6 maanden van de aankoopdatum rekenen wij wel verzend- of voorrijdkosten